Services

D.Z.K.I.R Engineering Enterprise menyediakan perkhidmatan seperti berikut: 

A. Juruperunding Teknikal / Technical Consultancy 

i. Pihak kami menyediakan perkhidmatan seperti servis juruperunding, pengurusan dan pemantauan kerja di tapak termasuk feasibility study, analisa rekabentuk struktur, dan sebagainya.

B. Pembinaan

i. Firma kami berdaftar dengan Construction Industries Development Board (CIDB), Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU), Unit Pendaftraran kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) and Kementerian Kewangan Malaysia (FFO). Kami yakin dengan kemahiran dan pengalaman teknikal kami, firma kami dapat melakukan kerja-kerja pembinaan dengan kualiti dan prosedur kerja yang terbaik selari dengan standard industri pembinaan di Malaysia.

C. Latihan

i. Pihak kami mempunyai pengalaman didalam mengadakan Program-program Latihan bagi agensi-agensi seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Unit Pembangunan Kontraktor dan Pembekal (UPKP), Giat Mara dan MARA, Lembaga Koko, Jabatan Kerja Raya (JKR), Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) ,Pejabat-pejabat Daerah dan banyak lagi. Selain itu juga pikah kami ada melakukan latihan dan kolaborasi dengan agensi pendidikan dan latihan seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak (PPKS), ICATS, Politeknik, Kolej Vokasional, UCTS dan lain-lain. Pihak kami sentiasa memberikan komitmen tertinggi kami didalam perkongsian Ilmu dan meningkatkan modal insan warga kontraktor, pengiatan industri pembinaan serta para pelajar.

Antara projek yang telah kami siapkan: 

a. Memperbaiki Jalan Sing Yek, Sungai Batu, Daerah Sarikei, Bahagian Sarikei (17/09/2018-16/12/2018) 

b. Perkhidmatan Penyelenggaraan Kompleks ICQS dan Kuaters di ICQS di ICQS Tebedu,Serian, Sarawak  (1/11/2016-31/10/2018) 

c. General Maintenance Of Headwork, Booster Satation, Pump House, High Level Tank, Quarters/ Barracks And Intake/Reaservoir Of Water Treatment Plant At Asajaya, Samarahan Division. (8/3/2017-28/4/2018) 

d. Repair the Existing Culvert at Jalan Sin Chern, Off Jalan Sin San Tu B. (2/10/2017-24/12/2017) 

e. Proposed Clearing And Desiliting Works At Block IV Asajaya Drainage Scheme, Asajaya District, Samarahan Division, Sarawak. (3/11/2016 – 2/02/2016) 

f. Proposed Improvement Works For Jalan Rh. Morris, Kpg. Antic, Bakong, Sri Aman (1/09/2016 – 31/12/2016) 

g. Naiktaraf Rumah Tadika Di Kampong Karu, Jalan Puncak Borneo, Kuching. (11/07/2016 – 2/10/2016)

h. Bina baru banteng dan parit di kampong boyan, kuching (6/05/2016 – 6/06/2016)

i. Projek Menaiktaraf Sistem Perparitan Di Kampong Stass, Bau, Sarawak (11/7/2014 – 1/10/2014)