DZKIR Engineering Enterprise

Pengenalan

D.Z.K.I.R Engineering Enterprise merupakan sebuah firma yang dimiliki sepenuhnya oleh pengusaha Bumiputera Sarawak. Syarikat ini yang ditubuhkan pada tahun 2008 di Kuching, Sarawak mempunyai pengalaman luas dalam bidang Pembinaan, Pembekalan Peralatan, Latihan (Teknikal, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan Softskill) dan Juruperunding Kejuruteraan. Dengan pengalaman melebihi 12 tahun dalam industri pembinaan dan berkaitan DZKIR Engineering Enterprise memberikan komitmen tinggi dalam memperbaiki dan meningkatan Profesionalisma dalam bidang pembinaan dan etika pekerjaan bagi membantu Malaysia mencapai status negara maju. Insyallah.

“The phrase “scientia potentia est” is a Latin aphorism meaning “knowledge is power”….. never stop learning…..