GARIS PANDUAN KESELAMATAN UNTUK KERJA PEMBINAAN

Para kontraktor boleh merujuk pautan yang disediakan bagi memuat naik garis panduan yang perlu dipatuhi ditempat kerja selaras dengan kehendak pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Klik sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *